Спорт у школе

објављено у: Вести | 0

Пројекат „ Спорт у школе“ се спроводи од 2012.године, а у нашу школу је уведен марта 2017.године. У циљу побољшања рада и квалитетније наставе, почетком априла добијени су реквизити од Савеза за школски спорт.

Овај пројекат циљано развија и задовољава дечију потребу за кретањем, ствара услове за игру и само игру, подстиче хармоничан физички развој деце, изграђује навику за свакодневним физичким вежбањем, унапређује здравствену културу и моторичке способности. Такође, пројекат „ Спорт у школе“ испуњава следеће задатке: помаже оптималан раст и развој детета, омогућава стицање искуства покретом, утиче на развој моторичких способности ( координација, снага, брзина, равнотежа, спретност, прецизност и издржљивост), развија осећај и потребу за дружењем, игром и кретањем, уводи децу у организовани систем за игру, такмичење и манифестацију.

Пројекат „ Спорт у школе“ укључује децу по слободном избору, узраста првог, другог, трећег и четвртог разреда, а што је јако битно све је бесплатно. Групе су мешовите, а чине их до 30 ученика подељених по узрастним категоријама. Са сваком групом ради професор физичког васпитања Дејан Милановић.

Циљна група су деца са повећаном телесном тежином, са лошим држањем тела и израженим деформитетима и деца из породица са мањим примањима, а нису деца која су већ укључена у неки спортски клуб или школицу спорта.