Спортски савез општине Велико Градиште је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитaн територијални спортски савез за општину Велико Градиште. У Спортски савез општине Велико Градиште (у даљем тексту: Савез) удружују се организције у области спорта са територије општине Велико Градиште. Савез има статус надлежног територијалног спортског савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту. Савез је основан 01. децембра 2016. године.
Циљ Савеза је да:

 • својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Велико Градиште и повећању бављења спортом у свим сегментима становништва, у складу са законом.
  промовише идеју олимпизма, образовну и васпитну функцију спорта, фер плеј (fair play), разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом;
 • заштити и промовише интересе учесника у систему спорта, својих чланова;
  промовише општину кроз спортска такмичења;
 • обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење, спорта младих, спорта за све, школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, и врхунског спорта;
 • развија међуградску и међународну спортску сарадњу;
 • обавља друге послове oд заједничког интереса у складу са законом, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште , овим Статутом и другим актима.

Циљеви се остварују у свим гранама и областима спорта у Републици Србији.

Савез своје циљеве остварује кроз:

 1. стварање услова за развој спорта, а посебно спорта младих у општини Велико Градиште;
 2. организовање спортских манифестација и такмичења;
 3. подршку изградњи и одржавању спортских објеката;
 4. подршку перманентном стручном образовању и усавршавању спортских стручњака и стручњака у спорту;
 5. пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
 6. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у општини Велико Градиште;
 7. усклађивање активности чланова Савеза;
 8. надзор над радом својих чланова у складу са законом, Статутом, општим актима Савеза, њиховим статутима и општим актима;
 9. пружање помоћи својим члановима у отклањању недостатака у раду и решавању евентуално насталих спорова који угрожавају њихово функционисање, остваривање њихових циљева, и остваривање циљева Савеза;
 10. ангажовање и сарадњу са другим организацијама и институцијама у области спорта у Републици Србији;
 11. заступање заједничких интереса својих чланова пред органима градске управе и другим институцијама;
 12. издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за спорт у општини Велико Градиште и унапређење научног и стручног рада у спорту;
 13. остваривање међуградске и међународне спортске сарадње;
 14. популаризацију спорта у медијима, образовним и другим институцијама и организацијама;
 15. предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање, лажирање спортских резултата и др.);
 16. бригу о заштити здравља спортиста;
 17. подршку спорту за све (рекреативном спорту) и подстицања бављења спортом посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и здравствени статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својство у свом подручју деловања;
Миодраг Живковић

ПРЕДСЕДНИК

• Миодраг Живковић
• Рођен 05.06.1982. године у Пожаревацу.

Образовање:

 • Основна школа Иво Лола Рибар у Великом Градишту
 • Гимназија – општи смер у Великом Градишту
 • Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду,
  oдсек спортска рекреација

Стручни назив:
Дипломирани професор физичког васпитања
и организатор спортске рекреације у спорту

Професионално искуство:
• „А“ Дозвола за рад спортских стручњака-тренера одбојке.
• Ангажован, од 2008 до 2013 године, Уговором о ангажовању спортског тренера на пословима првог тренера пионирске и кадетске екипе као и тренера Школе одбојке у Одбојкашком клубу ВГСК Велико Градиште.
• Тренутно ангажован, од 2013 године, Уговором о ангажовању спортског стручњака-тренера у Одбојкашком клубу ВГСК Велико Градиште као тренер са А дозволом за рад, на пословима помоћног тренера сениорске екипе и првог тренера јуниорске и кадетске екипе са великим радним искуством и организационим способностима и на пословима генералног секретара ОК ВГСК Велико Градиште.
• Тренутно ангажован, од 2012 године, Уговором о ангажовању спортског стручњака-тренера у Женском одбојкашком клубу ВГСК из Великог Градишта на месту првог тренера сениорске екипе и координатора млађих селекција.

• Aнгажован, од 2010 године до данас, од стране Одбојкашког савеза Србије на пословима асистента-стажера и тренера на традиционалном кампу перспективних младих одбојкаша – пионирског узраста из целе Србије.
• За постигнуте резултате на свеопштем ангажовању у ОК ВГСК и залагању за развој спорта у општини Велико Градиште, од стране Спортског друштва ВГСК, награђиван за најбољег спортског радника у 2013. години.
• Након пар година везаних успеха млађих селекција ОК ВГСК како на региону тако и на републичком нивоу, добија признање и за најбољег тренера у општини Велико Градиште у 2014. години.
• Након подизања омладинске одбојке на један виши ниво неколико година за редом, са кадетском екипом ОК ВГСК осваја 1. место у Србији у такмичарској 2015/2016. години.
• Афирмисао младе одбојкаше до репрезентативног нивоа у више селекција.
• Члан Удружења Одбојкашких тренера Србије.
• Од 2016 године ангажован на пословима генералног секретара Тренерске организације Одбојкашког савеза Браничева.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

• Душан Бановић
• Рођен 11.11.1987. године у Новом Саду

Завршио Факултет за менаџмент у спорту као дипломирани менаџер , говори Енглески и Италијански језик. Активно се бавио бициклизмом у млађим категоријама, а касније преузео улогу тренера и спортског директора. Од 2004-2015. активно радио у Бициклистичком клубу Партизан , а од 2012. године и у Бициклистичком савезу Србије.
Као спортски директор учествовао на тркама широм Света, екипни победник Међународне трке кроз Србију, као и многих других.
Радио је у следећим професионалним бициклистичким екипама:
• CENTRI DELLA CALZATURA-PARTIZAN (Италија) 2007
• ПАРТИЗАН СРБИЈА (Србија) 2010
• PARTIZAN POWERMOVE (Србија) 2011
• KEITH MOBEL-PARTIZAN (Србија-Шпанија) 2014
• NANKANG DYNATEK (Србија-Италија) 2015
• DARE GOBIK (Србија-Шпанија) 2016
2012. године као селектор Пара-Бициклистичке репрезентације Србије учествовао на ПараОлимпијским играма у Лондону, Енглеска.

Душан Бановић
Управни одбор
 • Љубиша Милосављевић – потпредседник
 • Живослав Живковић
 • Драгиша Јовановић
 • Небојша Стојиљковић
 • Дејан Селић
 • Александар Станојевић
Надзорни одбор
 • Горан Костић
 • Младен Драгуловић
 • Милена Нешић
Стручна служба
 • Милан Ђуричић – координатор за школски спорт
 • Владан Дачић – административни референт
 • Саша Стевић – организатор спортских активности